Política de privacitat

En compliment del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), INDUSTRIAL BOLSERA, S.L., Com a responsable del / s fitxer / s, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà durant tota la seva relació amb la nostra companyia, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractats en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa, es incoporará als sistemes d'informació de INDUSTRIAL BOLSERA, S.L.Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre la seva consulta.

Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la L.O.P.D., Vostè.atorga consentiment inequívoc a INDUSTRIAL BOLSERA, S.L.perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat POLÍTICA DE PRIVACITAT anterior, al tractament de les dades personals facilitades.Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 i també del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no pot cedir a terceres parts.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel · lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades INDUSTRIAL BOLSERA, SL, al domicili Ctra de Caldes, km 3,400, 08130 de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Imagen de seguimiento