Política de privacitat

Els informem, en compliment del que estableix l'article 14 del Reglament Europeu 679/2016 de Protecció de Dades, que les dades personals fonamentalment dels titulars i persones de contacte, obtinguts de les relacions negocials mantingudes amb vostè, són incorporades a un tractament de dades del que és responsable INDUSTRIAL BOLSERA, SL a fi d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb la finalitat de realitzar la gestió d'administració general, informar i comercialitzar els serveis del responsable.
Pot exercir els seus drets accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se al correu electrònic: lopd@industrialbolsera.com. Així mateix, l'informem que les seves dades podran ser utilitzades per INDUSTRIAL BOLSERA per remetre-li informació del seu interès. En el cas que vostè no ho desitgi així, o detecti que la informació no està actualitzada, dirigeixi per escrit a l'adreça anteriorment indicada per fer-nos-ho saber.
 
Per tot això sol·licitem la seva autorització per realitzar el tractament de les seves dades conforme al que disposa la clàusula anterior, el qual entendrem atorgat si no rebem notícies seves en sentit contrari en el termini d'un mes.